Lények a könyvekben - Egy regénylakás könyvei Lények a könyvekben - Egy regénylakás könyvei
Friss posztok:

Lények a könyvekben


Ők azok a természetfeletti lények, akik képesek a sajátjuktól eltérő, akár emberi, akár állati alakot felvenni.
Alakváltó képességük sokszor keveredik egyéb paranormális képességekkel (pl.: Syrius Black, aki egyben boszorkány is volt), vagy némelyeknél akár a láthatatlansággal is.

Művelői egy középkori, misztikus tant követnek, mely során képesek bizonyos elemekből különleges hatalommal bíró anyagokat előállítani. Kutatásaik jobbára az aranycsinálásra (hatalom, gazdagság), a Bölcsek kövének (tévesen örök élet, valójában a korlátlan tudás szimbóluma) és a halhatatlanság elixírjének (na, ez az örök élet) előállítására koncentrálnak.

A kezdetben vallási hátérrel rendelkező szárnyas lények mára már a hatalom és az erő szimbólumai, bár legalább annyi könyv foglalkozik velük eredeti jelentésükben, mint amennyi elrugaszkodott attól.

Mitológiai alakjuk könyvekbe emelése sokszínű és változatos. Megjelenhetnek bölcs tanítóként, hatalomra éhes gonoszként, csúf banyaként vagy esetlen, erejében bizonytalan tiniként.
A boszorkányok kifejezés jobbára a női nemet takarja, s bár bizonyos történetekben a boszorkány lehet férfi is, őket a mágusok, varázslók, táltosok, boszorkánymesterek címszó taglalja.
Malefica alatt legtöbbször a démonok által gonoszságra trenírozott boszorkányokat értjük (pl.: Hófehérke mostohája), bár van, ahol számottevő erő nélküli lényekként jelennek meg. (pl.: Karen Chance: Cassandra Palmer sorozat)

cyborgok és/vagy robotok
Főként futurisztikus történetek főszereplői, akik több-kevesebb értelemmel és emberi tulajdonságokkal bírnak amellett, hogy létformájuk teljesen (vagy csak félig meddig-mesterséges).
A cyborg inkább jelöli a biológiai és gépi elemek keveredését, míg robotról jellemzően mechanikus létformaként beszélünk, ám akármelyik is tűnik fel a popkultúrában, jellemzően az emberi test törékenységének, halandóságának alternatívájaként, ellenpontjaként jelenik meg.

Se szeri, se száma a démonok mítoszának irodalmi feldolgozása. Megszámlálhatatlanul sok verzióban jelenhetnek meg a totális gonosz megtestesítőitől elkezdve a félvér, jobbára csak emberi gyarlósággal rendelkező ábrázolási módokig.
Alakjukban és természetükben rendkívül változatosak lehetnek, ennek okán "felhasználásuk" is sokszínű. Az ezen a gyűjtőnével illetett lények hierarchikus rend szerint jegyzettek, többféle specifikus osztályra bomlanak, melyek közül van, ami népszerűbb, van, ami kevésbé. (Lásd még: inkubuszok, szukkubuszok és egyes népek hitében nefilimek.)

dodók, klónozott állatok és állati kereszteződések (pl.: denevérkutyák)
A dodók eredetileg egy a kihalt madárfaj megnevezése, mely az idők során az összes, ember által kipusztított állat jelképévé váltak. Számos alkotásban az így pórul járt élővilágot klónozással próbálták meg újra életre kelteni, több-kevesebb sikerrel. Ezen törekvés kapcsán sokszor többféle lényt kereszteztek, mely eredménye a különböző amorf kreatúrák létrejötte, vagy a régi korok élővilágának életre keltése, mely általában mindig katasztrófát eredményez. (Pl.: Michael Crichton: Jurassic Park)

Az arab mitológiából átvett lényeket egyes történetekben elementálként jegyzik, mint a tűz elem szellemeit, más hiedelmekben nem mások, mint a régi emberek szellemei, akiket különböző betegségekért tettek felelőssé.
Abban viszont minden hitvilág megegyezik, hogy a dzsinnek megbízhatatlanok, sok köztük ártó szándékú, esetleg halmozottan hátrányos a szabad akarat tekintetében, mely függőségi viszony veszélyes lehet.

A történelmi romantikusok egyik legkedveltebb alakjai, amolyan letűnt kori milliárdosok, akik a szerelmen túl az egzisztenciát jelképezték az említett történetek hősnőinek. Tovább a részletes leíráshoz!

Ismertek még erinnüszökként. A bosszúállás, a lelkiismeret-furdalás istennői az ókori mitológiákban. Eredetileg három  mitikus nővér (Aléktó, Tisziphoné, Megaira) összefoglaló neve.

Varázsigék segítségével, agyagból létrehozott lények, kik az őket teremtő mágusok szolgái.


Hivatalosan három mitikus nővér (Paphrédó, Enüó, Deinó) összefoglaló neve. Vénasszonyként, és hármukra összesen egy foggal és egy szemmel jöttek a világra. Hogy pontosan mi is a feladatuk, mik a képességeik, nem lehet tudni.

Hivatalosan három mitikus nővér (Kelainó, Aelló, Oküpeté) összefoglaló neve, akiket eredetileg vihardémonként ismertek.
A mai paranormális irodalomban rendszerint fékeveszett, rendbontó, harcias nőkként ismertek.

A Holdra képzelt élet nagyjából egyidős lehet az emberiséggel, így nem csoda, hogy időről-időre megjelenik a holdlények alakja, kik megfoghatatlanságuk miatt nem képviselnek egységes ismertetőjegyeket. Élhetnek a Holdon, vagy a földiek között, mindenesetre létük szorosan függ a Holdtól.

inkubuszok (ördögfik is)
A démonok egy speciális faja, akik elsődleges célja a paráználkodás, a nők teherbe ejtése. Számos mitológiában rémálmokat hozó lényként ismerik, ám mára már egész kedves, kissé buja fickókká szelídültek, kiknek célja, hogy a modern felfogás szerint, kényeztessék a nőket.

istenek, félistenek
Szinte minden mitológiában megtalálható nagy hatalmú lények, akik képesek az emberi sorsok irányítására, ám hatalmuk és halhatatlanságuk esetenként függhet a beléjük vetett hittől.
A félistenek jellemzően valamely kevert kapcsolatból származó egyedek.

jósok, jövőbelátók, szibillák
Olyan mágikus lények, akik rendelkeznek a jövőbe látása képességével, akár segédeszközök (jósgömb, kártya, kávézacc...) segítségével, akár látomások útján.
A jósképesség keveredhet más természetfeletti hatalommal is, de birtokolhatja halandó ember is.

Törvényen kívüli fosztogatók, akik egyaránt megjelennek a történelmi témájú könyvekben vízi rablóként, de megtalálhatóak poszt-apokaliptikus művekben is akár.
Lehetnek velejéig romlottak, de akár képviselhetnek rendszerellenességet is, természetesen jó szándékkal körítve.

A young-adult könyvek szereplői, kik kontrollálhatatlan hormonális változásaik miatt kiváló konfliktusgeneráló elemek.

A romantikus, illetve a háborús történetekben egyaránt fellelhető katonák a gyengébb nem számára írt könyvekben az egyenruha és a hőskép iránti vonzódás, míg a férfiak számára élvezhető művekben a példaképet hivatottak megjeleníteni.

Egyaránt megtalálhatóak a nőknek és férfiaknak szánt zsánerirodalomban. Mindkét megjelenési formájában a titokzatosságot, a veszélyt képviselik.

A történelmi romantikusokban megjelenő főnemesek alternatívái, akik az alacsonyabb rendű hősnőknek nyújtanak hitelesebb alternatívát a házasságra, szerelemre. Tovább a részletes leíráshoz!

A magyar hiedelemvilágból indult hódító útjára, s legtöbbször vagy az inkubuszokkal, vagy a szellemekkel azonosítják őket, ám önálló lényként is fellelhető a különböző irodalmi alkotásokban.
Általában testetlen, ártó szándékú lények, akik sokszor szegődnek el valamely magasabb hatalom zsoldosának.

mágusok, varázslók, táltosok, boszorkánymesterek
A mágiatudó hímneműek megkülönböztető nevei. A változatos elnevezések mögött húzódó jelentésbeli különbség elenyésző, ám megfigyelhető, hogy a magas fantasy-ban jobbára mágusokként és/vagy varázslókként említik őket. Általában született képességeket fednek, ám számos esetben a tudományuk tanulás útján is elsajátítható.
Ez alól egyedüli kivétel a táltos, aminek születni kell, s a mágikus képességeket ennek megfelelően valamilyen testi eltérés is jelöli.

Általában alacsony, legtöbbször furmányos tulajdonságokkal bíró lények. Különböző csoportjaik ismertek, úgy mint házimanók (pl.: Dobi), koboldok, gnómok, goblinok. Közös ismertetőjük, hogy általában természetkedvelők.

Különböző mentális képességekkel bíró lények, egyfajta továbbfejlődött emberek.

A modern kor főnemesei. Gazdag és befolyásos üzletemberek, legtöbbször leküzdhetetlen kontrollmániával és sanyarú gyermekkorral.

A holtak energiájához kapcsolódó mágiát használó személyek gyűjtőneve. Akár a halottak irányítására, akár a szellemek energiájának megcsapolására irányul a tevékenységük, kétséges a jó szándékuk.
Manapság már halottakat is támasztanak fel.

Az Isten ellen fellázadt, s ezért a földre száműzött bukott angyalok és az emberek félvér leszármazottai. Esetenként magukat a Bukottakat nevezik így.

ogrék, orkok és trollok
Félóriásnak számító lények, akik a sárkányokhoz hasonlóan egyes kultúrkörökben előszeretettel rabolnak el fogyasztásra hercegkisasszonyokat, míg másokban félénk, szelíd lények.
Egyes etimológiai értelmezések szerint az orkokhoz hasonló lények.
A trollok szintén ellentmondásos 'szörnyek". Ismertek emberevő félóriásként, és apró, gonosz lényekként is, akik a tündérek (a kinövésűek) legnagyobb ellenfelei.

Küllemre az emberhez hasonlatosak, azzal az aprócska eltéréssel, hogy több méter magasak. Ismeretesek a békeszerető, már-már málé óriások (pl.: Hagrid) és a gonosz, emberevő verziójuk (pl.: Laisztrügónok).
Az egyszemű óriások neve: küklopsz.

A katonák egy alternatívája, mondhatni a hétköznapi megfelelője, hiszen bár egyenruhások, a katonákkal ellentétben elérhetőbbek, helyhez kötöttebbek.

Hatalmas, szárnyas lény, akik között egyaránt találunk barátságos és ártó szándékú egyedeket.

sellők, hableányok
A vízi nimfák egy csoportja, kiknek felsőteste emberi, deréktól lefelé azonban halak. Társadalmuk sokban hasonlít az emberére, ösztöneikben, érzelmeikben egyaránt változatosak, lehetnek bosszúállóak és jámborak is.

sportolók
A milliárdosok viszonylag épelméjű megfelelői. Egzisztenciálisan stabilak, testfelépítésükben szaporításra alkalmasak, ezáltal tökéletesen megfelelnek a női párválasztó ősi ösztönnek. Lelőhelyük általában a kortárs romantika.

Bizonyos elhunytak tudatának materiális síkján ragadt lenyomatai. Lehetnek ártó szándékúak, bosszúra éhesek, vagy akár ártalmatlanok.

Bizonyos elhunytak tudatának materiális síkján ragadt lenyomatai. Lehetnek ártó szándékúak, bosszúra éhesek, vagy akár ártalmatlanok.

szilfek
Az elementálok egyik csoportja, akik a levegő jegyet képviselik. Legtöbbször a tündérekkel azonosítják őket, vagy valami ahhoz nagyon hasonló lényekhez, de az alapvető különbség ezzel az általánosítással, hogy a levegő elementálok nem a gardedámjai a szeleknek, hanem félig-meddig részeik azoknak.

Csodás, csábító hangú, de általában ártó természetű vízi nimfák.

Parázna nődémon, aki szexualitásával csábítja kárhozatra a férfiakat.

Változatos külső jegyekkel rendelkező mitikus lények, akik szinte minden nép legendáiban megtalálhatóak, ennek megfelelően igen heterogének.
Az emberi anatómiával bírók általában jelentősebb hatalommal bírnak (pl.: Karen Marie Moning: Tündérkrónikák), mint a manókhoz hasonlító, apró termetű tündérek (pl.: Aprilynne Pike: Wing sorozat) . Speciális csoportjuk felelős a gyermekágyi csecsemőrablásokért. (pl.: Brenna Yovanoff: Az elcserélt)

unikornisok és pegazusok
Mágikus képességekkel rendelkező lovak. Előbbi szarvat visel a homlokán, utóbbinak szárnyai vannak. Általában a Jó oldalán harcolnak, de vannak már gyilkos változataik is (pl.: Diana Peterfreund: Killer Unicorns)

A skandináv mondakörben a Valhalla harcosai, kik elhunyt harcosok szellemeit gyűjtik maguk köré. Népszerűbb alakjukban azonban harcias nők, akik szinte isteni erővel rendelkeznek.

vámpírok (a vér és életenergia elszívás minden fokán, azaz energiavámpírok is)
A különböző gonoszsági fokozaton álló mágikus lények az élőhalottak egy változata. Közös jellemzője minden vámpírnak, hogy külső energiaforrásra szorul, melyet étel formájában nem tud beszerezni, elhalálozott mivolta miatt szükség van a külső vérkeringésre, melyet vérszívás útján kénytelen megoldani.
De ezen túl változatos módon kivitelezi mindezt, illetve külső jegyeikben is széles palettán mozognak a csábító gyilkostól elkezdve a denevérré átalakulón át a csillogó mozisztárig.

Az alakváltókhoz és a vérfarkasokhoz hasonlító természetfeletti kereszteződés. Eltérésük a már említettektől abban különbözik, hogy vérszomjasak, és létüket harapás, illetve karmolás útján képesek továbbadni. Transzformálódásuk lehet önkéntes vagy kényszerű.

vérfarkasok
A harapás útján terjedő vérfarkasság, illetve az ebből származó alakváltás általában nem önkéntes, legtöbbször a teliholdhoz köthető. Kezdetben a vámpírok legnagyobb ellenségének számítottak, ám mára már kényelmesen megférnek egymás mellett.

A középkori épületek kőszobrai valójában a manók egy speciális csoportja, akik az emberi világban talán mozdulatlanok, ám jobbára éppoly érző lények, mint bármely más paralény.
Lehetnek ártalmatlanok, kellemetlenkedőek, főleg, ha mágikus erővel bírnak, és a gonosz szolgái is.

A mai popkultúra egyre népszerűbb alakja. Általában akarat és érzelmek nélküli halott testek, akiket valamilyen felsőbb erő ismét mozgásba lendített, és fő céljuk az emberi agyvelő fogyasztása.
A valamely vírus és/vagy radioaktív sugárzás hatására zombivá vált egyedek viszont már nagy sikerrel gyógyíthatóak, sőt, emberi érzelmekre is képesek, hovatovább kiváló hősszerelmesek.

1 megjegyzés:

Ha vinnél valamit, merthogy nem közkincs ám ez itt...

Creative Commons Licenc
Gretty Gretty szerint a világ - Egy regénylakás könyvei című műve Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! 3.0 Unported Licenc alatt van.
DMCA.com .

Ha üzennél...

Név

E-mail *

Üzenet *

Vendégszerepléseim a Klubrádió (95,3) Bemutatópéldány című műsorában, ahol Tímár Ágnessel beszélgetünk könyvekről.
.
 
Support : Creating Website | J. | Mas
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2010-2013 Egy regénylakás könyvei - All Rights Reserved